wapro mobile st

Mobilny inwentaryzator środków trwałych

  • Remanenty środków trwałych

  • Wyszukiwanie intuicyjne

  • Filtry dokumentów oraz pozycji

  • Wiadomości do pracowników

  • Skanowanie kodów kreskowych (różne metody)

  • Wydruki przez WIFI, Bluetooth lub w chmurze

Mobilny inwentaryzator środków trwałych WAPRO Mobile ST

Mobilny inwentaryzator środków trwałych wapro mobile st umożliwia znaczne skrócenie czasu wykonania remanentu środków trwałych. Arkusze spisowe z systemu WAPRO Best trafiają na smartfony użytkowników w podziale na ich lokalizacje. Przy wykorzystaniu oznakowania środków trwałych kodami kreskowymi i ich odczytaniem z wykorzystaniem aparatu, wbudowanego skanera kodów lub czytników zewnętrznych, znacząco eliminujemy możliwość wystąpienia pomyłek w trakcie wykonywania spisu.

Prostszy i dokładniejszy remanent

Wykorzystanie aplikacji pozwala wyeliminować papierowe arkusze spisowe przy przeprowadzaniu inwentaryzacji przyspieszając ją oraz eliminując możliwość błędów ludzkich przy przenoszeniu danych.

Łatwiejsze zarządzanie remanentem

Dostęp do wielu lokalizacji przez podział arkuszy spisowych znacznie ułatwie prowadzenie remanentu przez większa liczbe pracowników.

Szybkość i eliminacja pomyłek

Dostęp online do informacji oraz inne możliwości aplikacji, dostępne dotychczas jedynie w zaawansowanych systemach znaczne ograniczenie ilości pomyłek przy jednoczesnym zwiększeniu szybkości obsługi.

Korzyść z wykorzystania smartfonów

Dzięki wykorzystaniu ogólnie dostępnych smartfonów z systemem Android zamiast zamawiania kosztownych kolektorów oszczędzasz czas związany z uruchomieniem aplikacji oraz pieniądze.

MobileST31-1
MobileST35-1

Zalety programu WAPRO Mobile Mag

Lepsza wydajność

Większa kontrola nad pracownikami dzięki zastosowaniu Konsoli zarządzającej i łatwa obsługa urządzenia pozwala na zwiększenie wydajności i komfortu pracy

Oszczędność czasu

Wykorzystanie urzadzenia mobilnego znacznie przyspiesza proces wykonania remanentu

Szybkość i oszczędność papieru

Urządzenie mobilne pozwala ja szybszą obsługa procesu oraz eliminuje konieczność wydruków

Mniej błędów w dokumentach

Wyeliminowanie dokumentów papierowych pozwala uniknąć problemów z zagubionymi lub nieczytelnymi materiałami, pomyłkami w przepisywaniu, czy przeoczeniami

Redukcja kosztów

Szybsza i dokładniejsze praca pozwala na redukcję kosztów przez minimalizację zbędnych etatów

Szybszy remanent

Wyeliminowanie dokumentów papierowych, konieczności przepisywania i sprawdzania znacznie przyspiesza proces wykonania remanentu

Współpracuje z:

Środki trwałe

Współpracuje z usługami:

Aplikacja w chmurze